Μελέτες – Ανακαινίσεις

  Σχεδίαση των χώρων σας σε 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 Συνεργαζόμαστε με συνεργεία και αναλαμβάνουμε:

                             -Κατασκευή & Τοποθέτηση κουζίνας 

                             -Τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων

                             -Τοποθέτηση πλακιδίων