Για το σύγχρονο επαγελματία ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ &  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

Z

Λειτουργικός χώρος

Z

Μεγάλο στοκ προϊόντων

Z

Ανταγωνιστικά κοστολόγια

Z

Γρήγορες παραδόσεις

Πατητή τσιμεντοκονία

Ενα υλικό που στο παρελθόν αποτέλεσε βασική πρώτη ύλη κατασκευών (στέρνες, πατητήρια κ.α.) επανέρχεται στην επικαιρότητα για να προκαλέσει τη δημιουργικότητά σας.
Ο μόνος περιορισμός στη χρήση του είναι η φαντασία σας.

Εξαρτήματα για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ύδρευσης